Een aantal manieren om begrijpend lezen te oefenen met je kind

Begrijpend lezen gaat om het begrijpen van de tekst. Het gaat erom dat je kind in staat is om verbanden te leggen met behulp van hun eigen kennis over dit onderwerp. Kennis van de wereld speelt een belangrijke rol bij begrijpend lezen. Kritisch nadenken hoort hierbij.

In elke groep van de basisschool leren kinderen hieraan te werken in kleine stapjes. Zo wordt in groep 3 de focus gelegd op het ontsleutelen van woorden (technisch lezen) en in groep 4, 5 en 6 worden verwijswoorden en signaalwoorden gebruikt om eenvoudige teksten te begrijpen. Tot slot wordt in groep 7 en 8 verwacht dat jouw kind tussen de regels begrijpt wat er staat door zelf na te denken, verbanden te leggen en samenhang te zien tussen de zinnen.

Begrijpend lezen is hierdoor erg belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het kind. Je krijgt op het vervolgonderwijs immers te maken met proefwerken die je moet maken op basis van wat er in de boeken stond. Veel kinderen hebben hier moeite mee.

Wat kun je als ouder doen om samen met jouw kind begrijpend lezen te oefenen? We stellen twee manieren voor.

1. Zorg ervoor dat je kind plezier beleeft in het lezen
Laat je kind dus dingen lezen die hij/zij leuk vindt thuis. Door veel te lezen oefen je. Help eventueel door delen voor te lezen en het kind delen zelf te laten lezen. Een leuke boekenserie kan hierbij helpen. Hierdoor heb je direct leesmateriaal voor een langere periode. Ook informatieve boeken willen we aanbevelen. Visueel ingestelde kinderen geven de voorkeur aan deze boeken en ze helpen bij het ontwikkelen van kennis over de wereld.

2. Vergroot de woordenschat elke dag een beetje
Een grote woordenschat zal helpen bij begrijpend lezen. Weten wat woorden betekenen zorgt er namelijk voor dat het kind deze makkelijker in de juiste context kan plaatsen. Werk dus aan de woordenschat door veel te benoemen wat je tegenkomt. Noem een stoel bijvoorbeeld ook een keer een ‘fauteuil’ om extra moeilijke woorden te benoemen. Daarnaast kan kijken naar programma’s, zoals het Jeugdjournaal helpen. Daarmee doet je kind kennis op van de wereld om zich heen waardoor het (boeken)teksten beter gaat begrijpen.

Bijzonder Jij biedt bijles aan voor kinderen die moeite hebben met begrijpend lezen. We kijken hierbij altijd naar de individu: waardoor komt het dat een kind minder goed is in begrijpend lezen? Soms kan een kind wel vlot lezen en is de woordenschat groot, maar lukt het begrijpen van de tekst nog niet helemaal. Onze medewerkers hebben jarenlange scholing gevolgd en helpen je graag verder. Neem vrijblijvend contact op.