LOGO_Icon_03.png

DIENSTEN

Bijles

Heeft uw kind bijles nodig voor een belangrijk vak, zoals Nederlands, Engels, Wiskunde of rekenen? Dan helpt Bijzonder Jij in Almere!

O V E R 

Heeft uw kind bijles nodig voor een belangrijk vak, zoals Nederlands, Engels, Wiskunde of rekenen? Dan helpt Bijzonder Jij in Almere!

Zit uw kind op de basisschool of de middelbare school? En heeft uw kind moeite met één of meerdere vakken? Dan willen wij uw kind graag begeleiden met behulp van bijles in Almere voor het primair onderwijs (PO) of voortgezet onderwijs (VO)!

 

Niets is vervelender dan het vak niet halen en daar geen plezier meer in hebben. Onze professionals zorgen dat het plezier, de motivatie en resultaten (weer) ontstaan. Bij Bijzonder Jij kijken wij naar uw kind en de manier waarop hij/zij leert. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat uw kind een aanpak krijgt die werkt. Uw kind krijgt specifieke begeleiding aangeboden door onze professionals op gebied van bijles en huiswerkbegeleiding. Bij Bijzonder Jij kijkt uw kind er weer naar uit om aan de slag te gaan, want jij bent goed zoals je bent. Wilt u bijles in Almere volgen? Neem dan contact op!

O N Z E   M E T H O D I E K

Bij Bijzonder Jij hebben alle medewerkers een eigen expertise.

Dit betekent dat onze geschoolde professionals uw kind de beste begeleiding mogelijk geven voor het specifieke vak (of vakken) waarvoor uw kind bijles nodig heeft. Of het nu gaat om bijles op het gebied van cijfers, zoals rekenen of Wiskunde of taal, zoals Nederlands of Engels, wij helpen graag. Wij kijken altijd naar de manier waarop het kind het beste leert, zodat we het best mogelijke resultaat kunnen bereiken.

B I J L E S   R E K E N E N

Cijfers kunnen lastig zijn. Bijles bij het rekenen kan helpen – Bijles rekenen in Almere! 

Heeft jouw kind moeite met rekenen? Dan helpt Bijzonder Jij – met onze praktijk in Almere – hierbij. We oefenen sommen, getallen, verhoudingen, verbanden en meten en meetkunde. Wij leren jouw kind meer inzicht te krijgen tijdens de bijles rekenen

 

Bijzonder Jij biedt bijlessen rekenen met oefenmateriaal voor de verschillende niveaus (1F/2F/3F) en voor de verschillende domeinen.

 

B I J L E S   E N G E L S

Wij helpen uw kind de Engelse taalvaardigheid onder de knie te krijgen. Engels lezen, schrijven en spreken. 

Engels is de taal die in ons land – naast Nederlands – het meest gesproken wordt. Deze taal wordt zowel op de basisschool als op de middelbare school gegeven in de vorm van lessen. Beheersing van de Engelse taal is belangrijk voor veel vakken en mogelijke studies later. Wij bieden bijles Engels aan in Almere om ervoor te zorgen dat uw zoon of dochter deze taal goed leert te beheersen.  

 
 

B I J L E S   W I S K U N D E

Moeite met wiskunde op vmbo, havo of vwo? Bijzonder Jij in Almere helpt uw kind met behulp van bijles. 

Voor veel kinderen is wiskunde een moeilijk vak. Bijles kan hierbij helpen. De stelling van Pythagoras en andere wiskundige stellingen komen regelmatig aan bod op school. Cijfers blijken voor veel kinderen nu eenmaal ingewikkeld. Onze professionals helpen hierbij. Tijdens de bijles wiskunde helpen onze opgeleide experts uw kind met veel enthousiasme om beter te worden in wiskunde. We kijken naar hoe het wiskundige brein van uw kind werkt en gaan hiermee aan de slag. 

BIJLES BEGRIJPEND LEZEN EN SPELLING

Wij helpen jouw kind met begrijpend lezen, oefenen met spelling en alles dat bij deze taalvaardigheid komt kijken.

De leerlingen leren tijdens het basisonderwijs onder andere talen, waaronder de hoofdtaal: Nederlands. Deze belangrijke basis is later lastig in te halen. Wij bieden daarom bijles begrijpend lezen en spelling aan voor kinderen van de basisschool in Almere. Door het inschakelen van de professionals weet u zeker dat uw zoon of dochter de tijd heeft om de moeilijkheden van de Nederlandse taalvaardigheden aan te pakken en dat de overstap naar de middelbare school gemakkelijker gaat.

 
 
 

B I J L E S   V O 

Onze professionals helpen uw kind met zijn/haar huiswerk dankzij huiswerkbegeleiding voor het voortgezet onderwijs in Almere!

De huiswerkbegeleiding houdt in dat de leerling van het voortgezet onderwijs het maak- en leerwerk meeneemt naar de praktijk en hier samen met onze professionals mee aan de slag gaat. De scholier start met het invullen van de takenplanner; welke taken heb je en in welke volgorde ga je dit maken/leren en gaat vervolgens onder begeleiding aan de slag met de opdrachten. 

 

De leerling kan voor alle vragen terecht bij de begeleider, welke direct extra uitleg kan bieden. De huiswerkbegeleiding is er voor alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs die hulp nodig hebben bij wiskunde, Nederlands, Engels en het leren leren. 


Heeft uw kind hulp nodig bij het maken van huiswerk? Neem vrijblijvend contact op via onderstaand formulier.