Bewegend leren om beter te rekenen en spellen

 

Uit recent onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat kinderen die drie keer per week bewegend beter kunnen rekenen en spellen. Bewegen tijdens de taal- en rekenles helpt dus om de prestaties op school te verbeteren. 

Bij Bijzonder Jij is bewegend leren een methode die we vaker toepassen bij kinderen waarbij wij merken dat zij hierdoor beter presteren. Bewegend leren betekent letterlijk bewegen terwijl je leert. Tijdens de les zijn kinderen dus actief bezig, waardoor ze stof beter in zich opnemen en ook na de les zich beter kunnen concentreren.

 

Hoe werkt bewegend leren?
De onderzoekers hebben Fit & Vaardiglessen ontwikkeld die drie keer per week een half uur duurden, waarbij de leerlingen rekenen en taallessen kregen. Op een digitaal bord verschijnen opdrachten waarbij de leerlingen door middel van een beweging te maken antwoord moeten geven op een vraag. Ze moeten bijvoorbeeld een woord spellen door een sprong te maken bij elke uitgesproken letter. Daarnaast joggen ze tussen de opdracht door als basisbeweging.

Dit is een voorbeeld van hoe het werkt. Bewegend leren kan natuurlijk op verschillende manieren worden toegepast. Uit het onderzoek blijkt wel dat matig tot intensieve fysieke activiteiten buiten de lessen om ook een positief effect hebben op de uitvoerende functies van de leerlingen. Daarnaast draagt bewegen natuurlijk ook bij aan de gezondheid van de kinderen, zoals het BMI.

Bewegen is dus erg goed voor de gezondheid en het leren van kinderen.

 

Bij Bijzonder Jij kijken we per kind welke leermethode het beste werkt bij hem/haar. Bewegend leren is dus niet voor iedereen de beste manier. Tijdens vrijblijvend intakegesprek bespreken en/of gratis proefles bijles kunnen we de mogelijkheden bespreken. Neem vrijblijvend contact op.

Een aantal manieren om begrijpend lezen te oefenen met je kind

Begrijpend lezen gaat om het begrijpen van de tekst. Het gaat erom dat je kind in staat is om verbanden te leggen met behulp van hun eigen kennis over dit onderwerp. Kennis van de wereld speelt een belangrijke rol bij begrijpend lezen. Kritisch nadenken hoort hierbij.

In elke groep van de basisschool leren kinderen hieraan te werken in kleine stapjes. Zo wordt in groep 3 de focus gelegd op het ontsleutelen van woorden (technisch lezen) en in groep 4, 5 en 6 worden verwijswoorden en signaalwoorden gebruikt om eenvoudige teksten te begrijpen. Tot slot wordt in groep 7 en 8 verwacht dat jouw kind tussen de regels begrijpt wat er staat door zelf na te denken, verbanden te leggen en samenhang te zien tussen de zinnen.

Begrijpend lezen is hierdoor erg belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het kind. Je krijgt op het vervolgonderwijs immers te maken met proefwerken die je moet maken op basis van wat er in de boeken stond. Veel kinderen hebben hier moeite mee.

Wat kun je als ouder doen om samen met jouw kind begrijpend lezen te oefenen? We stellen twee manieren voor.

1. Zorg ervoor dat je kind plezier beleeft in het lezen
Laat je kind dus dingen lezen die hij/zij leuk vindt thuis. Door veel te lezen oefen je. Help eventueel door delen voor te lezen en het kind delen zelf te laten lezen. Een leuke boekenserie kan hierbij helpen. Hierdoor heb je direct leesmateriaal voor een langere periode. Ook informatieve boeken willen we aanbevelen. Visueel ingestelde kinderen geven de voorkeur aan deze boeken en ze helpen bij het ontwikkelen van kennis over de wereld.

2. Vergroot de woordenschat elke dag een beetje
Een grote woordenschat zal helpen bij begrijpend lezen. Weten wat woorden betekenen zorgt er namelijk voor dat het kind deze makkelijker in de juiste context kan plaatsen. Werk dus aan de woordenschat door veel te benoemen wat je tegenkomt. Noem een stoel bijvoorbeeld ook een keer een ‘fauteuil’ om extra moeilijke woorden te benoemen. Daarnaast kan kijken naar programma’s, zoals het Jeugdjournaal helpen. Daarmee doet je kind kennis op van de wereld om zich heen waardoor het (boeken)teksten beter gaat begrijpen.

Bijzonder Jij biedt bijles aan voor kinderen die moeite hebben met begrijpend lezen. We kijken hierbij altijd naar de individu: waardoor komt het dat een kind minder goed is in begrijpend lezen? Soms kan een kind wel vlot lezen en is de woordenschat groot, maar lukt het begrijpen van de tekst nog niet helemaal. Onze medewerkers hebben jarenlange scholing gevolgd en helpen je graag verder. Neem vrijblijvend contact op.

Drie tips om makkelijker te leren

Leren kan lastig zijn voor kinderen. Ze raken vaak snel afgeleid door hun omgeving of verveeld. Gelukkig zijn er toch een aantal manieren waarop het leren makkelijker gemaakt kan worden. Hoewel elk kind anders is en op een andere manier het beste leert, hebben we een aantal algemene tips opgesteld om beter te kunnen leren.

1. Creëer een rustige omgeving
De omgeving waarin het kind zich bevindt maakt heel veel uit voor de manier waarop hij/zij leert. Een rustige omgeving zorgt voor minder afleiding, waardoor er dus meer gefocust kan worden op het leerwerk.

2. Maak een planning

Een planning waarin staat wat er geleerd wordt en hoelang jullie hieraan gaan zitten kan duidelijkheid geven. Je kunt hierin ook noteren wat je ná het leerwerk of huiswerk gaat doen, zodat het leerwerk niet ‘eindeloos’ lijkt.

3. Als iets niet in een keer lukt, laat vragen en opmerkingen noteren

Als je kind bezig is met het leren, voor (bijvoorbeeld) een proefwerk, maar het niet allemaal in een keer lukt, is het aan te raden om vragen en opmerkingen op te laten schrijven. Dit doe je in plaats van direct doorgaan met het leerwerk. De vraagstukken staan dan op papier en hier kunnen jullie later op terugkomen.

Bij Bijzonder Jij stemmen we onze bijles en huiswerkbegeleiding natuurlijk altijd af op de individu. Elk kind is anders en functioneert beter met een andere aanpak. Onze medewerkers hebben hier scholing voor gevolgd en jarenlange ervaring. We helpen je natuurlijk graag verder. Neem hier contact op.