Disclaimer

Disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en eventuele bijlagen) is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voordisclaimer de geadresseerde(n). De disclaimer meldt dat het gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) verboden is. Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord. Indien de lezer van dit bericht niet de geadresseerde is, wordt u er hierbij op gewezen dat openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet is toegestaan. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, brengt u dan de afzender op de hoogte waarbij u gevraagd wordt het originele bericht te vernietigen.