Consult & coaching

Als ingrijpende gebeurtenissen en emotionele of sociale problemen een belemmering zijn voor de ontwikkeling van uw kind, dan kan een orthopedagogisch consult een oplossing bieden.

De professionals van Bijzonder Jij bieden hulp om emotionele en sociale problemen op te lossen.

Orthopedagogisch consult of coachingpsychosociaal
Tijdens de begeleiding leert uw kind inzicht te krijgen in zichzelf en in zijn of haar manier van denken. Daarbij leert uw kind manager te worden van zijn of haar eigen (leer)probleem. Bij Bijzonder Jij maken wij gebruik van de kwaliteiten die uw kind al bezit. Samen met uw kind proberen wij het probleem helder te krijgen en een passende oplossing te vinden.

De begeleiding wordt gegeven door onze (ortho)pedagoog.

Afhankelijk van het kind en de hulpvraag kiezen we wat het best bij uw kind past.

Aanmelden