Sociale Vaardigheidstraining

Heeft uw kind moeite om met andere mensen te praten? Of vind uw kind het lastig om conflicten op te lossen? Dan is een sociale vaardigheidstraining een goede oplossing!

Trainingen sociale vaardigheidstraining
Als ingrijpende gebeurtenissen, emotionele of sociale problemen een belemmering zijn voor de ontwikkeling van uw kind, dan kan een training een oplossing bieden. Bijzonder Jij biedt verschillende trainingen aan voor uw kind.

Sociale Vaardigheidstraining (SOVA-training)
Als uw kind moeite heeft om vriendjes te maken (of deze vast te houden) en/of het moeilijk vindt om samen te werken en oplossingen te bedenken als hij of zij een conflict heeft, dan kan een SOVA-training uitkomst bieden. In kleine groepjes (of individueel) leren kinderen in een veilige omgeving verschillende aspecten van het sociale functioneren in de maatschappij.

Aanmelden