Professionalisering

Wilt u het beste uit kinderen halen en een veilig en fijn pedagogisch klimaat creëren, dan is de training ‘Gedraag Je’ iets voor uw schoolteam. 

Professionalisering Professionalisering

Bijzonder Jij biedt een training op het gebied
van het versterken van het pedagogisch klimaat in de
klassen aan. Deze training staat beroepsregiser: registerleraar.nl

Deze training heet ‘Gedraag Je’.

Dit teach-the-teacher concept is een combinatie van theorie en praktijk. Door op een pro- actieve houding en kennis van de leerkracht in te zetten, speelt ‘Gedraag Je’ in op passend onderwijs en het afstemmen van de onderwijsbehoeften van de kinderen op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling.

Deze training wordt gegeven in de vorm van studiedagen, groepsbezoeken door een professional en een traject voor implementatie voor de school. Dit traject wordt afgestemd op de vraag en visie van de school.
Wij bieden tevens verschillende workshops aan die zijn te volgen voor (zorg) teams. Deze workshops passen goed bij het pedagogisch klimaat, diverse leergebieden, handelingsgericht werken en de sociale emotionele ontwikkeling.

In overleg met de school wordt een passend nascholingstraject samengesteld. Wij inventariseren de wensen en doelen en op basis daarvan zal een plan van aanpak gemaakt worden. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met één van onze professionals.

Aanmelden