LOGO_Icon_03.png

SCHOLEN

Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs is door de overheid opgezet om het onderwijs tijdens en na corona te herstellen en ontwikkelen. Ook Bijzonder Jij kan hier een steentje aan bijdragen. Bekijk hieronder waarmee wij jouw school kunnen helpen. 

Schoolontwikkeling en verbetercultuur

Een professionele cultuur is de basis van goed onderwijs voor uw leerlingen. Bijzonder Jij heeft professionals die ingezet kunnen worden om samen met uw team elk vraagstuk op te pakken, want ook leerkrachten verdienen het om te mogen groeien en te ontwikkelen!

Bewijs:
ster-bewijs.png
ster-bewijs.png
ster-bewijs.png

Door een observatie in de klas of op uw school achterhalen onze professionals met kennis en vaardigheden in het betreffende probleemgebied waar het probleem vandaan komt en waardoor het verbetert kan worden. De audit is een analyse van het pedagogisch didactisch handelen.  

BIJSPIJKER ONDERWIJS

Uitbreiding onderwijs, gericht op naschoolse

Na schooltijd op een vakgebied naar keuze bieden wij bijlessen/begeleiding aan kleine groepjes en werken we aan vooraf gestelde doelen. We voeren begin, tussen en eind evaluaties uit en houden de vorderingen bij.

Bewijs:
ster-bewijs.png
ster-bewijs.png
ster-bewijs.png

SOCIAAL-EMOTIONEEL

Interventies, gericht op welbevinden

In groepsverband helpen we kinderen om stevig in hun schoenen te staan, en leren we ze om trots op zichzelf te zijn. Wij bieden trainingen aan op verschillende gebieden, je kunt hierbij denken aan faalangsttraining, sociale vaardigheidstraining en weerbaarheidstraining. Bij een specifieke leervraag kan er een individueel traject opgezet worden en gericht worden op gebieden die onder andere in de trainingen aanbod kwamen.

Daarnaast bieden we ook cognitieve gedragstherapie, handvatten bij conflicten, vaardigheden om nee te zeggen, sociaal-emotionele vaardigheden en stressmanagement.

Bewijs:
ster-bewijs.png
ster-bewijs.png
ster-bewijs.png
ster-bewijs.png
ster-bewijs.png

"Mijn leerlingen zijn in goede handen bij Bijzonder Jij. Door leerlingbegeleiding word ik ontlast maar we werken samen aan de ontwikkeling van mijn leerlingen"   ​  

 

Leerkracht

ANDERE INZET VAN ONDERWIJS

Een-op-een-begeleiding

Structureel werken we een op een met een leerling. De hulpvraag kan divers zijn en altijd gericht op de ontwikkeling van de leerling. Dit kan zowel sociaal-emotioneel zijn als didactisch en een combinatie hiervan.

ster-bewijs.png
ster-bewijs.png
ster-bewijs.png
ster-bewijs.png
Bewijs:
Individuele instructie en instructie in kleine groepen

Denk hierbij aan pre-teaching en re-teaching van bepaalde instructies die in de klas gegeven worden. Kinderen krijgen of vooraf pre-teaching zodat ze in de klas goed kunnen meekomen, of re-teaching als vorm van verlengde instructie. Wij zorgen voor verschillende manieren van leren.

ster-bewijs.png
ster-bewijs.png
ster-bewijs.png
Bewijs:
Leren van en met medeleerlingen

Bewezen is dat kinderen juist leren door veel samen te doen. In onze reken-buddies/lees-buddies koppelen we de leerlingen van verschillende leeftijden en niveaus aan elkaar om van en met elkaar te leren.

ster-bewijs.png
ster-bewijs.png
ster-bewijs.png
ster-bewijs.png
Bewijs:
Beheersing gericht leren

De tijd die leerlingen aan een bepaald onderwerp moeten besteden kan verschillen. We delen de lesstof in kleinere blokken op en gaan pas door met een leerling als het doel bereikt is. Stapsgewijs beheersing gericht leren.

ster-bewijs.png
ster-bewijs.png
ster-bewijs.png
Bewijs:

INZET PERSONEEL EN ONDERSTEUNING

Onderwijsassistenten/instructeurs

Bij Bijzonder Jij hebben wij onderwijsassistenten in dienst die breed ingezet kunnen worden binnen uw school. In overleg is elke hulpvraag mogelijk en denken we graag met je mee.

Bewijs:
ster-bewijs.png
ster-bewijs.png

FACILITEITEN EN RANDVOORWAARDEN

Schoolontwikkeling en verbetercultuur

Een professionele cultuur is de basis van goed onderwijs voor uw leerlingen. Bijzonder Jij heeft professionals die ingezet kunnen worden om samen met uw team elk vraagstuk op te pakken, want ook leerkrachten verdienen het om te mogen groeien en te ontwikkelen!

Bewijs:
ster-bewijs.png
ster-bewijs.png
ster-bewijs.png
Professionalisering gekozen interventies

Onze onderwijsadviseurs/trainers kunnen ingezet worden om elk professionele leervraagstuk met je aan te pakken. Wij doen trainingen, coaching, supervisie en intervisie. Wij zijn hierin je sparringpartner.

ster-bewijs.png
ster-bewijs.png
ster-bewijs.png
Bewijs:
ster-bewijs.png

EXECUTIEVE FUNCTIES

Metacognitie en zelfregulerend leren

Meta-cognitie is een belangrijke vaardigheid. Als een kind beseft hoe hij zijn kennis opdoet en leert/werkt kan hij de vaardigheid ontwikkelen. Wij bieden leerlingen tools om inzicht te krijgen in hun eigen leerproces.

ster-bewijs.png
ster-bewijs.png
ster-bewijs.png
ster-bewijs.png
Bewijs:
Samenwerkend leren

Samenwerken zorgt voor een gevoel van gemeenschap en vertrouwen wat weer bijdraagt aan de motivatie om te leren. Samenwerkend leren is bewezen effectief voor elke leerling.

ster-bewijs.png
ster-bewijs.png
ster-bewijs.png
Bewijs:
ster-bewijs.png

"Bijzonder Jij is een onderwijsspecialist met visie, lef en daadkracht. Die kennis voor leerkrachten makkelijke kan vertalen naar goede onderwijspraktijken. Dankzij hun sterk reflecteren vermogen en grote drang naar leren, blijven zij zich ontzettend snel ontwikkelen." 

Directeur onderwijs

HULP NODIG OM HET ONDERWIJS TIJDENS EN NA CORONA TE HERSTELLEN OF ONTWIKKELEN?

Neem dan contact met ons op via 036 53 693 96 of vul ons contactformulier in.