LOGO_Icon_03.png

ONDERZOEKEN

Observatie bij kinderen

Vertoont uw kind in sommige situaties onverklaarbaar gedrag? Denk aan boosheid of verdriet. Dan kan een observatieonderzoek verheldering geven. Bijzonder Jij observeert kinderen met een objectieve blik om te achterhalen wat de beweegredenen zijn voor het vertoonde gedrag.  

WAAROM EEN OBSERVATIEONDERZOEK?

Kom erachter wat uw kind bedoelt

Soms weet u niet waarom uw kind bepaald gedrag vertoont. Met dit gedrag probeert uw kind waarschijnlijk iets onbewust duidelijk te maken en lukt het niet om over zijn/haar gevoelens en gedachten te praten.

 

Met een observatieonderzoek neemt onze specialist de gedragingen van een kind objectief waar. Zowel verbaal als non-verbaal. De observatie wordt volledig afgestemd op de hulpvraag en (onderwijs)behoefte van uw kind.

 

Om een goed beeld te krijgen van uw hulpvraag vindt er eerst een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek komen vragen aan bod over waar en wanneer uw kind onverklaarbaar gedrag vertoont en op welke manier dit tot uiting komt. Na de observatie van uw kind volgen passende adviezen en tips. 

Wilt u weten wat Bijzonder Jij kan betekenen?

Meld u aan voor een vrijblijvend intakegesprek.

 

OBSERVATIEMETHODE

Individueel of in de klas

Bijzonder Jij stemt de methode van observeren volledig af op de hulpvraag en (onderwijs)behoefte van uw kind. In het intakegesprek wordt er bepaald of er een individuele observatie of een observatie in de klas plaatsvindt.

Observatie individueel

Met een individueel observatieonderzoek gaat onze orthopedagoog in gesprek met uw kind. Tijdens het gesprek worden de non-verbale signalen geobserveerd en met volle aandacht geluisterd naar wat uw kind vertelt. Bij Bijzonder Jij krijgt ieder kind de ruimte om te zijn wie die is. 

Observatie in de klas

Met een observatie in de klas observeert onze specialist uw kind binnen de groepsdynamiek van de klas. De non-verbale en verbale signalen worden objectief omschreven met een afgestemde observatielijst. Dit gaat altijd in overleg met u, de school en leerkracht. 

Meer weten over een passende observatiemethode? 

Plan dan een vrijblijvend intakegesprek in met een van onze specialisten.

ONDERZOEKSRAPPORT

Met tips & advies

Een observatie wordt afgerond met een onderzoeksrapport. Hierin geeft Bijzonder Jij een duidelijk advies met praktische tips voor ouders en school. Onze tips en adviezen sluiten zoveel mogelijk aan bij de (onderwijs) behoefte van het kind. Bijvoorbeeld activiteiten voor thuis en school of een specifieke training.

Wilt u graag tips en advies voor uw kind? 

Plan nu dan een vrijblijvend intakegesprek in. 
 

OBSERVATIE OP SCHOLEN

Verbetering van onderwijs

Bijzonder Jij ondersteunt ook leerkrachten om hun pedagogisch didactisch handelen te verbeteren. Met lesobservaties en/of andere onderzoeken in uw school wordt het onderwijsleerproces objectief bekeken en verbeterpunten aangereikt.

 

Lees hier meer over onze audits op scholen.

VRAAG OVER OBSERVATIES? 

Meer info over ons observatieonderzoek

Wilt u meer weten over onze observaties of Bijzonder Jij? Neem dan vrijblijvend contact op via ons contactformulier of bel ons op 036 53 693 69.