LOGO_Icon_03.png

DIENSTEN

Onderwijsadvies

Zijn er mooie ambities geformuleerd voor het onderwijs leerproces, ondersteuningsstructuur of kwaliteitszorg? En zoeken jullie naar een daadkrachtige, doelgerichte en inspirerende partner om jullie hierin te ondersteunen? Of blijven (kwalitatieve of kwantitatieve) resultaten achter in een specifieke klas of vakgebied waar jullie je zorgen om maken? Hebben jullie van alles geprobeerd om de resultaten versterken, maar is het gewenste eindresultaat nog niet behaald? In beide gevallen kunnen jullie onderwijsadvies van Bijzonder Jij inschakelen. 

OVER ONDERWIJSADVIES

Bijzonder Jij heeft jarenlange ervaring en kennis in en van het onderwijs en staat bekend om haar betrokkenheid.

Onze onderwijsadviesdiensten richten zich op het onderwijsproces, zoals pedagogisch-didactisch handelen, het afstemmen van het aanbod en zicht op de ontwikkeling van leerlingen.

Daarnaast richt onderwijsadvies van Bijzonder Jij zich op kwaliteitszorg en ondersteuningsstructuur.

 

Dit alles kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van:

 

Omdat we weten dat geen school of team hetzelfde is, zullen jullie merken dat wij elke dienst en aanbod afstemmen op de situatie en onderwijsbehoeften van de school.

NASCHOLINGEN

Zijn jullie op zoek naar een invulling van studiedagen of een aanbod van jullie professionaliseringsambitie? 

Bijzonder Jij heeft een breed aanbod aan nascholingen en professionaliseringstrajecten. 

Ons doel is om uw leerkrachten kennis en kunde te geven om de resultaten omhoog te brengen. 

 

Een greep uit de nascholingen van Bijzonder Jij:

 • Pedagogisch handelen

 • Klassenmanagement

 • Gedragsmanagement

 • Groeimindset

 • Interventies bij gedragsvragen

 • Doelgericht lesgeven

 • Effectieve feedback 

 • Rekendidactiek

 • Begrijpend luisteren en lezen

 • Eigenaarschap bij kinderen

 • Leerlingen leren denken en leren 

 • Bewegend leren

 • Handelingsgericht werken

 • Omgaan met ontwikkelingsvoorsprong 

 • Fit en gelukkig voor de klas

 • De kracht van de onderwijsassistent

 • Holding Space

 • Omgaan met faalangst 

 

Blijvende resultaten

Vaak zien we dat trainingen of nascholingen helaas in een ‘onderwijsballonnetje’ veranderen. Een van onze cursisten zei eens dat ze bang was dat de nascholing die zij volgde in een ‘onderwijsballonnetje’ zou veranderen. Daarmee bedoelde zij dat ze graag wilde dat het niet bij een inspirerende training zou blijven, maar dat ze graag zag dat het onderwerp in de school zou blijven leven. Om die reden biedt Bijzonder Jij de mogelijkheid van een solide implementatietraject aan.

 

Wat als uw onderwerp er niet bij staat?

Bijzonder Jij biedt vanuit een vraag van de school aan om een afgestemd professionaliserings-

onderwerp te creëren dat zich specifiek richt op de onderwijsinhoudelijke speerpunten van de school. 

 

Wilt u meer weten over nascholingen? Neem dan contact met ons op.

 

COACHING LEERKRACHTEN

Wilt u als leerkracht versterken in het pedagogisch didactisch handelen? 

Of heeft u ondersteuning nodig bij een specifieke klas of vraagstuk? Dan is de coaching leerkrachten iets voor u.

 

Wanneer een leerkracht een frisse kijk nodig heeft of als de leerkracht tips of adviezen nodig heeft, is coaching vanuit Bijzonder Jij een goede oplossing. Deze coaching vindt plaats in de vorm van observaties, bijscholing en gesprekken. De duur van de coaching hangt af van de begeleidingsvraag.

 

Ons doel is om tijdens het coachingstraject het beste uit de leerkrachten te halen en hun pedagogisch didactisch repertoire te versterken.

 

Wilt u meer weten over coaching op het gebied van leerkrachten, onderwijskundig leiderschap en kwaliteitsbeleid en de zorgstructuur? Klik op onderstaande button. 

 

WORKSHOPS

Alle tools om onderwijs te verbeteren.

Als leraar ben je continu op zoek naar het verbeteren van je onderwijs. En zoek je naar inspiratie om jezelf te ontwikkelen, maar ook om de lessen ‘op te leuken’. Bijzonder Jij biedt diverse inspiratie workshops op het gebied van onderwijs aan in Almere.

 

Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een workshop rekenen, een workshop ‘de lessen leuker maken’, mindset of bewegend leren. 

 

De workshops van Bijzonder Jij helpen om uw onderwijs een boost te geven. Wilt u meer hierover weten? Neem dan contact met ons op. 

 

AUDITS

Een analyse van het pedagogisch didactisch handelen. 

Bijzonder Jij Almere voert audits uit in het onderwijs om het onderwijs zo goed mogelijk te maken en de best mogelijke resultaten te behalen. Door middel van lesobservaties en/of onderzoek naar andere vlakken op het gebied van onderwijs in uw school, zoals de zorgstructuur of ondersteuningsstructuur, achterhalen wij verbeterpunten en krijgt u zicht op het onderwijsleerproces en de stand van zaken omtrent de zicht op ontwikkeling van leerlingen. 

Ziet u de resultaten teruglopen op uw school, maar kunt u uw vinger er nog niet op leggen waardoor het mis gaat? Dan zal een externe die met een frisse blik meekijkt middels een audit hier antwoord op geven.

 

LESSON STUDY

Zoekt u een krachtige werkwijze om de lessen op uw school te versterken? 

Dan is de Lesson Study van Bijzonder Jij Almere iets voor u. Lesson Study is een vorm van docentprofessionalisering. Tijdens de Lesson Study werkt een team van leerkrachten samen aan het ontwerpen en uitvoeren van een onderzoeksles waarbij het leren van de leerling centraal staat. 

 

De Lesson Study is een intensief traject waarin de investering zich snel terugbetaalt. Tijdens de cyclus kijken alle collega’s mee, waardoor u van elkaar leert. Leerkrachten analyseren op systematische wijze de leerprestaties van de leerlingen en verbeteren zo hun eigen vaardigheden, zoals het vakdidactisch handelen. Tijdens de professionaliseringscyclus focust u zich op vier aspecten: samenwerking, verdieping, leerling-gerichtheid en onderzoek. 

 

Tijdens de Lesson Study-cyclus van Bijzonder Jij wordt de groep leerkrachten begeleid door onze professionele procesbegeleiders. 

 

Lesson Study kan het antwoord zijn om uw lessen te verbeteren. Wilt u meer hierover weten? Neem dan contact met ons op. 

 

REKEN- EN VERBETERTRAJECTEN

Hoe kunt u ervoor zorgen dat de resultaten van rekenen verbeteren in de klas? 

Bijzonder Jij in Almere helpt hierbij door het reken-verbetertraject. Onderzoek, een analyse en trainingen zorgen ervoor dat u tot het beste resultaat komt. 

 

Wij helpen u door een audit uit te voeren in de klas gericht op het vakgebied rekenen, waarbij we kijken naar het pedagogisch didactisch handelen. Daarnaast voeren we een analyse van de resultaten uit. Tot slot bieden we een samengesteld pakket van diensten aan om de resultaten te verbeteren.

 

Het reken-verbetertraject wordt uitgevoerd door onze professionals die gespecialiseerd zijn in het specifieke vak ‘rekenen’ en de kennis en vaardigheden die erbij komen kijken om dit vak tot een succes te maken. 

Heeft u interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. 

 

BEGELEIDING ZORGSTRUCTUUR

Hoe kunt u een goede internbegeleider zijn op uw school?

Hoe kunt u een goede intern begeleider zijn op school? Dat vraagt u zich mogelijk af. Bijzonder Jij helpt met begeleiding in de zorgstructuur door de coaching van intern begeleiders en het aanpakken van de zorgstructuur. 

 

De zorgstructuur betreft alles dat eraan bijdraagt om de leerlingen optimaal te laten profiteren van het (ondersteunings)aanbod binnen de school. Het signaleren, diagnosticeren en het behandelen van de leerlingen hoort hier natuurlijk bij. 

Zorgt de structuur die de school heeft voldoende voor afgestemd aanbod? Zijn alle leerlingen in beeld? Hoe wordt een ononderbroken ontwikkeling voor leerlingen geboden? Hoe worden risico’s gesignaleerd en aangepakt? Hoe vertaalt de structuur het basis- en extra ondersteuningsaanbod? Hoe is dit te zien in het handelen van de leraar?


Kunt u hulp gebruiken bij het verbeteren van uw zorgstructuur en/of wilt u meer informatie hierover? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.