Bijzonder Jij

ORTHOPEDAGOGIEK

Orthopedagogisch onderzoek

De orthopedagogische onderzoeken van Bijzonder Jij zijn er voor iedereen die het gevoel heeft dat “wat hij/zij doet op school niet altijd overeenkomt met wat hij/zij kan”. Soms is het niet helemaal helder wat er met uw kind aan de hand is. Een onderzoek naar het handelen van uw kind kan hierbij helpen.

ONDERZOEKEN

Orthopedagogische onderzoeken van Bijzonder Jij. 

Intelligentieonderzoek (IQ-test)

Wanneer uw kind niet goed mee kan komen in de klas kan dat verschillende oorzaken hebben. Misschien is de stof te moeilijk of misschien juist wel te makkelijk en krijgt uw kind te weinig uitdaging. Ook kan er sprake zijn van andere belemmerende factoren. Een intelligentieonderzoek kan dan helderheid geven op de situatie.

 

Onderzoek naar faalangst

Als uw kind kenmerken van faalangst vertoont, dan is het fijn om te weten of er ook daadwerkelijk sprake is van faalangst. De uitslag van het faalangstonderzoek geeft concreet handvatten voor een begeleidingsplan. Meer over onderzoek naar faalangst

Onderzoek naar dyslexie 

Heeft uw kind problemen met lezen? Dyslexie kan de oorzaak hiervan zijn. Een betrouwbaar onderzoek naar dyslexie door middel van diverse testen geeft uitsluitsel of uw kind al dan niet dyslectisch is en wat u het beste kunt doen om vooruitgang te boeken. Wanneer uw kind moeite heeft met lezen en/of spellen en ondanks extra begeleiding niet verder komt, kan er sprake zijn van dyslexie. Met een dyslexieonderzoek kan vastgesteld worden of dit het geval is bij uw zoon/dochter en kan een dyslexieverklaring afgegeven worden. Zo kunnen alle betrokken partijen (nog) beter aansluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind.

 

Onderzoek naar schoolse functioneren

Het kan gebeuren dat uw kind niet goed meekomt op school. Een onafhankelijk onderzoek naar het schoolse functioneren, zoals rekenen of lezen, van uw kind kan dan een oplossing bieden. Daarvoor bent u bij Bijzonder Jij op de juiste plek!

 

Onderzoek naar sociaal emotioneel functioneren

Op het gebied van sociaal-emotioneel functioneren zijn veel verschillende vormen van onderzoek mogelijk. U kunt bijvoorbeeld denken aan een onderzoek naar persoonlijkheid en/of motivatie voor school. Welk onderzoek passend is bij uw kind, is per kind verschillend. Wij gaan hier graag met u als ouder over in gesprek.
 

Observatie

Soms weet je gewoon niet wat er aan de hand is, en zit je met je handen in het haar. Of u heeft wel een idee van wat er met uw kind aan de hand is, maar u heeft behoefte aan een objectieve blik en/of gerichte adviezen. Een observatie kan uitgevoerd worden in een schoolse situatie.