Intelligentieonderzoek (IQ-test)

Het ‘wat doe ik’ op school komt niet altijd overeen met het wat kan ik’.

Wanneer uw kind niet goed mee kan komen in de klas, kan dat verschillende oorzaken hebben. Misschien is de stof te moeilijk of misschien juist wel te makkelijk en krijgt uw kind te weinig uitdaging. Ook kan er sprake zijn van andere belemmerende factoren. Een intelligentieonderzoek kan dan helderheid geven op de situatie.

Een onderzoek wordt afgerond met een rapport en een duidelijk advies met praktische tips voor ouders en school. Onze tips en adviezen zijn er om zoveel mogelijk aan te kunnen sluiten bij de (onderwijs) behoeften van het kind.

Aanmelden