LOGO_Icon_03.png

STUDIEBEGELEIDING

Bijles

O V E R   O N Z E   B I J L E S S E N

Onze bijlessen zijn gericht op het benutten van de kansen van het kind.

Methodiek
Binnen Bijzonder Jij werken wij in de bijles en huiswerkbegeleiding volgens diverse methodieken vanuit remedial teaching. We herhalen niet alleen de leerstof door nog eens extra te oefenen, maar we gaan op zoek naar de begeleidingsmogelijkheden die bij het kind/de jongere passen door gebruik te maken van methodes die speciaal gericht zijn op het aanpakken van leerproblemen. Bij Bijzonder Jij kunnen wij (indien nodig) voordat een begeleidingsplan wordt opgesteld een pedagogisch-didactisch onderzoek doen om extra informatie te verzamelen. Lees hieronder meer over hoe wij werken. 

 

Doelgroep
De begeleiding is altijd gericht op het benutten van de kansen van het kind en is zowel geschikt voor kinderen in het basisonderwijs als kinderen op het voortgezet onderwijs. Het kan zomaar zijn dat een kind/jongere een periode heeft in zijn (middelbare)schooltijd dat het leren minder goed gaat. Soms komt dat doordat je de stof van een bepaald vak niet begrijpt. Soms zijn er problemen die zo erg afleiden dat je je in de klas niet meer kunt concentreren. En soms kun je je er gewoon niet toe zetten om na schooltijd huiswerk te maken.

Bij de bijles bepalen wij doelen op gebied van bijvoorbeeld begrijpend lezen, rekenen en spelling en gaan wij op zoek naar een passende leerstrategie. Naast de doelen per vakgebied, stellen wij ook doelen op om te leren leren.

H O E   W E   W E R K E N

Stap 1: de intake

Als u uw kind aanmeldt voor welke begeleidingsvorm dan ook, starten wij het traject altijd met een intake. De intake is bedoeld om kennis met elkaar te maken en om jullie hulpvraag zo helder mogelijk te krijgen. Daarnaast formuleren we samen een streefdoel. Bij de intake vinden we het prettig als uw kind meekomt.

H O E   W E   W E R K E N

Stap 2: plan opstellen

Na de intake stellen wij een plan op, waarin we de kwaliteiten en talenten van uw kind/jongere in opnemen. Tevens beschrijven we de werkwijze van de begeleiding en het streefdoel. U krijgt een kopie van het begeleidingsplan.

H O E   W E   W E R K E N

Stap 3: evalueren

Een belangrijk onderdeel van de bijles en huiswerkbegeleiding is de evaluatie. Elke 8 weken vindt er een (tussen)evaluatie plaats door middel van een voortgangsgesprek. Hierin bespreken we de voortgang van uw kind/jongere. Na dit gesprek stellen we het plan zo nodig bij of ronden we de begeleiding af. Daarnaast zijn we voor of na de bijles en huiswerkbegeleiding altijd bereid om korte vragen te beantwoorden. Ook per mail kunt u vragen of opmerkingen aan ons kwijt.

Wilt u kijken of bijles bij uw kind past?