Medewerkers

Het team

Het team van Bijzonder Jij bestaat uit verschillende medewerkers, die allen hun eigen kwaliteit met zich meedragen. Afhankelijk van de hulpvraag wordt u en/of uw kind gekoppeld aan één van onze specialisten. Onze medewerkers staan altijd voor u klaar!

 

Mariska
Mariska Kloppenburg

Mariska is als leerkracht begonnen in het onderwijs, later als intern begeleider, teamleider en trainer handelingsgericht werken. In 2008 heeft zij Bijzonder Jij opgericht.
Binnen de praktijk is Mariska werkzaam als gedragsspecialist en onderwijsadviseur. Ze houdt zich bezig met het coachen van leerkrachten en klassen, het professionaliseren van leerkrachten en met onderwijsadvies aan directies.
Mariska werkt doelgericht en maakt gebruik van de kwaliteiten van de persoon waarmee zij werkt. Mariska haalt graag het beste in de mensen naar boven.


Saskia Vermij

Saskia is orthopedagoog met een diploma voor leerkracht en een achtergrond met het begeleiden en ondersteunen bij gedragshulpvragen. Hierdoor heeft ze jarenlange ervaring opgedaan op het gebied van direct, of indirect, begeleiden van kinderen met een gedragsprobleem of gedragsstoornis. Saskia is zowel werkzaam op de praktijk als op verschillende scholen.
Saskia sluit graag aan bij je mogelijkheden en kwaliteiten om de zaken aan te pakken waar jouw leerbehoeften liggen. Saskia vindt het belangrijk om, wanneer mogelijk, ook de ouders en de school te betrekken bij de begeleiding. Door deze manier van werken is Saskia een transparante en toegankelijke orthopedagoog, waar kinderen, jongeren en ouders zich gezien en gehoord voelen.


Lotte Steenbergen
Lotte is sociaal pedagogisch hulpverlener en begeleider voor kinderen met leer- en/ of gedragsproblemen.
Binnen Bijzonder Jij vervult Lotte meerdere taken, zo gaat zij bijvoorbeeld naar de scholen om te ondersteunen of is zij op de praktijk te vinden.
Lotte is altijd op zoek naar de mogelijkheden en dat maakt dat zij als een fijne begeleider gezien wordt.

ayka van luijk
Ayka van Luijk
Ayka is psycholoog en doet de opleiding tot dyslexie- en dyscalculiebehandelaar. Op de praktijk doet Ayka onderzoeken en geeft zij bijles. Naast de werkzaamheden op de praktijk is zij op scholen te vinden. Daar begeleidt zij plusklassen, verzorgt ze remediale ondersteuning en geeft zij diverse trainingen. Kinderen omschrijven Ayka als een fijne en rustige begeleider die de tijd voor je neemt en naar je luistert.