LOGO_Icon_03.png

ONDERWIJSONDERSTEUNING

Leerlingbegeleiding

Zoekt u een passend aanbod voor leerlingen met speciale hulpvragen op het gebied van leren of gedrag? Of heeft u tijdelijke ondersteuning in intern begeleiding nodig? Dan zijn de ambulante diensten iets voor u.

C O G N I T I E F

De resultaten van de leerlingen in uw klas omhoog brengen? Dat kan met behulp van cognitieve begeleiding.

Wil u de resultaten van de leerlingen in een specifieke klas omhoog brengen op het gebied van bijvoorbeeld taal, rekenen of lezen? Dan helpt de cognitieve leerlingbegeleiding van Bijzonder Jij Almere helpen.

 

Heeft uw klas hier baat bij? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 G E D R A G

Heeft een aantal leerlingen moeite met hun werkhouding? 

Heeft een aantal leerlingen moeite met hun werkhouding? Of zitten een aantal leerlingen niet goed in hun vel? Dan kan de ‘leerlingbegeleiding gedrag’ van Bijzonder Jij Almere helpen. 

 

Deze begeleiding kan een-op-een plaatsvinden of in kleine groepen. De leerlingen worden uit de klas gehaald en buiten de klas geholpen. 

 

Wilt u meer lezen over onze werkwijze? Klik dan hier.

 

Heeft uw klas en/of een aantal leerlingen hier baat bij? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

 
 

T A A L O N T W I K K E L I N G S S T O O R N I S 

Heeft een kind moeite met taal door een taalontwikkelingsstoornis? 

Heeft een kind moeite met taal door een taalontwikkelingsstoornis? Bijzonder Jij Almere helpt met leerlingbegeleiding op het gebied van TOS. 

 

Wilt u meer lezen over onze werkwijze? Klik dan hier.

 

Heeft uw leerling hier baat bij en heeft de leerling een indicatie of gaat u een A&A traject aan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

 

N E D E R L A N D S E   T A A L 

Heeft een kind moeite met de Nederlandse taal? 

Heeft een kind moeite met de Nederlandse taal? Bijzonder Jij Almere helpt met leerbegeleiding NT2. Door intensieve begeleiding kunnen de kinderen zich redzaam maken in de schoolse taal een vaardigheden om deze manier weer meer sociaal contact te hebben met leeftijdsgenoten en de leerprestaties te verbeteren.   

 

Wilt u meer lezen over onze werkwijze? Klik dan hier.

 

Heeft uw leerling hier baat bij? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

 

O N T W I K K E L I N G S V O O R S P R O N G

Heeft een leerling een ontwikkelingsvoorsprong en wil je hem/haar meer uitdagen? 

Heeft een leerling een ontwikkelingsvoorsprong en wil je hem/haar meer uitdagen? Dan kan Bijzonder Jij helpen met leerbegeleiding voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. We zorgen ervoor dat ook hoogbegaafde leerlingen gestimuleerd blijven in hun ontwikkeling door bijvoorbeeld door te coachen op het leren of bijvoorbeeld door uitdagende projecten. 

 

Wilt u meer lezen over onze werkwijze? Klik dan hier.

 

Heeft uw leerling hier baat bij? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

 

P R A K T I J K L E R E N

Sommige leerlingen zijn praktisch ingesteld. Maar hoe help je deze leerlingen in hun ontwikkeling? 

De leerbegeleiding praktijkleren van Bijzonder Jij Almere helpt hierbij. 

De leerbegeleiding praktijkleren heeft betrekking op alle kinderen die het liefst leren op een praktische manier en hier de meeste progressie door boeken. Vanuit een les die ingericht wordt met actiemetaforen, betekenisvolle activerende en praktische werkvormen met een vertaalslag naar ‘de echte wereld’, lego serious play en bewegend leren. 
 

Diverse inspirerende vakmensen worden ingevlogen om een thema te openen. 

Uitjes naar de winkel, schooltuinen, kinderboerderij etc. 

 

Wilt u meer lezen over onze werkwijze? Klik dan hier.

 

Heeft uw leerling en/of klas hier baat bij? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

 
 

T U T O R   L E R E N   /   R E K E N B U D D I E S

Het ‘wat doe ik’ op school komt niet altijd overeen met het ‘wat kan ik’.

Rekenbuddies is het speciale traject dat Bijzonder Jij Almere heeft opgezet om kinderen te helpen met leren door middel van een tutor. Leerlingen uit een hogere klas helpen de leerlingen uit een lagere klas om de rekenprestaties te verbeteren. Het traject is goed voor de sociale vaardigheden en de cognitieve rekenvaardigheden. 

 

Rekenbuddies levert veel mooie leermomenten op en heeft de volgende voordelen en kerneigenschappen: 

  • Interventie waarbij leerlingen plezier in rekenen ervaren middels spel en bewegen. Bijvoorbeeld ‘Mieren stampen’; op een mat staan verschillende antwoorden van de tafels. De tutor noemt een som, de tutees proberen zo snel mogelijk het juiste antwoord te vinden. 

  • Eén of twee keer in de week 20-30 minuten met een tutor in de school aan de slag. 

  • Tutor (rekenbuddy) leert uitleg te geven, feedback te geven, complimenten op proces te geven (groeimindset)en te evalueren. 

  • Leerlingen (tutees) krijgen plezier in automatiseren en boeken vooruitgang op tempotoetsen. 

  • Tutee leert doelen stellen en welke stappen hij/ zij moet ondernemen het doel te behalen (leren zichtbaar maken) 

 

De rekencoördinator van het team wordt meegenomen in het gehele proces, zodat het programma ook in de jaren navolgend nog kan worden uitgevoerd. 

 

Is Rekenbuddies iets voor uw klas? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.